Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  System Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys

  Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i gofrestru â System Negeseuon Cymunedol newydd Dyfed-Powys er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gan eu timoedd plismona bro. Dywedodd yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, “Mae’r system newydd hon yn ffordd arall y medrwn rannu gwybodaeth bwysig â phreswylwyr. Rydyn ni dal yn defnyddio cyfarfodydd lleol, ein cyfrif Twitt…

  Cwnstabl Gwirfoddol

  Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned? Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion.  Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA)

  Â’r Nadolig yn prysur agosáu, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio’i ymgyrch atal trosedd flynyddol i annog pobl i fwynhau’r Nadolig mewn modd diogel a chyfreithlon. Cynhelir Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA) drwy gydol mis Rhagfyr ac i mewn i’r flwyddyn newydd a bydd yn canolbwyntio ar y camau gall pobl gymryd mewn perthynas â siopa, partïa, gofalu a diogelu. Mae’…

  Yr Heddlu’n lansio ei Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Gaeaf

  Y gaeaf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Mae Heddlu Gwent yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. Yng Nghymru y llynedd, cymerodd 30,718 o fodurwyr ran yn yr …

  Newyddion Diweddaraf

  Trydar Diweddaraf