Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  Cwnstabl Gwirfoddol

  Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned? Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion.  Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan…

  Lansio Gwefan Newydd, Gwell

  Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio’n gwefan heddlu newydd, sy’n cynnwys ffyrdd newydd i’r cyhoedd gysylltu â ni, drwy’r wefan, er mwyn riportio trosedd neu ddigwyddiad. Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Simon Powell, “Ry ni’n gyffroes iawn ynglŷn â’r safle newydd a’r gallu gwell y bydd yn cynnig i bawb sy’n ei defnyddio i gael mynediad i’n gwasanaethau. Y…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Heddlu’n atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi

  Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio. “Gall perchnogion tai gymryd rhai camau syml i atal dioddef trosedd,” meddai’r Prif Olygydd Dros Dro Amanda Diggins “Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu i wneud bywyd yn anoddach i ladron posibl a sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn. Byddwch…

  Gwell rhwystro’r clwy na’i wella

  Rydyn ni’n cynnal sesiwn galw heibio ar 21 Chwefror yn Llyfrgell Caerfyrddin o 10 - 1 o’r gloch. Byddwn ni’n rhannu rhai camau syml ar gyfer osgoi dod yn darged ar gyfer seiberdwyll, sgamiau a hacwyr anghyfreithlon â chi. Bydd arbenigwyr diogelwch seiber o Heddlu Dinas Llundain, ynghyd â’r tîm o Get Safe Online yn ymuno â swyddogion lleol ac yn esbonio sut i gadw’ch …

  Newyddion Diweddaraf

  Trydar Diweddaraf