Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein

  Mae mynd i’r afael â deunydd eithafol yn bwysig er mwyn diogelu’r cyhoedd ac atal troseddau sy’n ysgogi neu’n hyrwyddo terfysgaeth ac eithafiaeth. O ddydd Gwener 15 Ebrill am 7 o’r gloch y bore, cynhelir cyfnod 36 awr o weithgarwch dwys yn yr Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd (CTIRU) fel rhan o’r ymgyrch ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein. …

  Cyflwyno System Negeseuon Cymunedol Newydd: Cofrestrwch Nawr!

  Bellach, mae ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP) Heddlu Dyfed-Powys ar gael ledled yr ardal heddlu. Mae NCDP yn system sy’n caniatáu inni gyhoeddi negeseuon yn sydyn i chi, ac yn eich galluogi chi i chwarae rhan mewn plismona.  Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies, “Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd…

  Dangoswch y Cerdyn Coch i Drais

  Mae dyfarnwr rhyngwladol enwog yn cefnogi ymgyrch gan Heddlu Dyfed-Powys sydd wedi’i hanelu at ddangos y cerdyn coch i drais yn ystod pencampwriaeth pêl droed Ewro 2016 UEFA. Mae Nigel Owens, o Fynyddcerrig yn Sir Gaerfyrddin, wedi lansio ymgyrch Dangoswch y Cerdyn Coch i Drais yr heddlu gyda lluniau ohono’n dal cardiau coch brandiedig yr ymgyrch i fyny gan ddefnyddi…

  Yr Heddlu’n lansio Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Haf Cymru Gyfan

  Yr haf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn arwain yr ymgyrch mis o hyd, a gynhelir o 10 Mehefin tan 10 Gorffennaf, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn cyd-fynd â Phencampwriaeth UEFA, a gynhelir yn Ffrainc. Dros y pedair wythn…

  Trydar Diweddaraf