Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein

  Mae mynd i’r afael â deunydd eithafol yn bwysig er mwyn diogelu’r cyhoedd ac atal troseddau sy’n ysgogi neu’n hyrwyddo terfysgaeth ac eithafiaeth. O ddydd Gwener 15 Ebrill am 7 o’r gloch y bore, cynhelir cyfnod 36 awr o weithgarwch dwys yn yr Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd (CTIRU) fel rhan o’r ymgyrch ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein. …

  Cwnstabl Gwirfoddol

  Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned? Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion.  Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Gwisgwch wregys – ac arbedwch fywyd

  Mae’r heddlu ar draws Cymru wedi gwneud adduned i daclo modurwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch fel rhan o Ymgyrch Gwregysau Cymru Gyfan sy’n cychwyn heddiw (dydd Llun, Mawrth 7fed). Mae swyddogion yn lledaenu’r neges y gall ‘gwisgo gwregys arbed bywyd’ ac fe fyddant yn cadw llygad ar y ffyrdd am y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith. Mae wythnos gynta…

  Cyflwyno System Negeseuon Cymunedol Newydd: Cofrestrwch Nawr!

  Bellach, mae ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP) Heddlu Dyfed-Powys ar gael ledled yr ardal heddlu. Mae NCDP yn system sy’n caniatáu inni gyhoeddi negeseuon yn sydyn i chi, ac yn eich galluogi chi i chwarae rhan mewn plismona.  Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies, “Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd…

  Trydar Diweddaraf