Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  Cwnstabl Gwirfoddol

  Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned? Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion.  Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Heddlu’n atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi

  Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio. “Gall perchnogion tai gymryd rhai camau syml i atal dioddef trosedd,” meddai’r Prif Olygydd Dros Dro Amanda Diggins “Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu i wneud bywyd yn anoddach i ladron posibl a sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn. Byddwch…

  Cadwch alcohol a chyffuriau oddi ar ein ffyrdd yr haf yma

  Gyda’r haf rownd y gornel a’r posibilrwydd o bartïon o amgylch y barbeciw ar nosweithiau mwyn, mae’r heddlu ar draws Cymru yn rhybuddio modurwyr y bydd swyddogion yn targedu unrhyw un sydd yn yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.   Yn ystod yr ymgyrch fydd yn para drwy fis Mehefin dan arweiniad Heddlu Gogledd Cymru, bydd pedwar heddlu Cymru yn cynyddu’r …

  Sioe Frenhinol 2015

  Mae llawer yn digwydd ar stondin yr Heddlu yn y Sioe Frenhinol eleni. Medrwch ddysgu cymorth cyntaf sylfaenol gyda’n SCCH ac Ambiwlans Sant Ioan, ymweld â TARDIS yr Heddlu, car heddlu a chŵn heddlu, darganfod mwy am y gwaith rydyn ni’n gwneud yn ein cymunedau gwledig, a sut fedrwch chi gwirfoddoli fel Cwnstabl Gwirfoddol. Medrwch ddod o hyd i ni y tu ôl i’r brif stan…

  Trydar Diweddaraf