Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  System Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys

  Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i gofrestru â System Negeseuon Cymunedol newydd Dyfed-Powys er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gan eu timoedd plismona bro. Dywedodd yr Uwch-arolygydd Chris Curtis, “Mae’r system newydd hon yn ffordd arall y medrwn rannu gwybodaeth bwysig â phreswylwyr. Rydyn ni dal yn defnyddio cyfarfodydd lleol, ein cyfrif Twitt…

  Cyfle i enwi’n gorsafoedd heddlu symudol newydd

  Helpwch ni i ddewis enwau ar gyfer ein gorsafoedd heddlu symudol newydd. Ry ni newydd lansio’n tîm plismona symudol ym mhob sir. Bydd aelodau o’r timoedd plismona bro lleol yn y gorsafoedd heddlu symudol newydd yn eich cymuned. Byddant yn bresennol ar adegau rheolaidd fel eich bod chi’n gwybod pryd fyddant ar gael i chi ymweld â nhw. Rydyn ni wedi gofyn i ddisgyblion…

  Cwnstabl Gwirfoddol

  Allech chi roi 16 awr y mis i helpu i ddiogelu eich cymuned? Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am bobl sydd â rhywbeth arbennig ac sy’n fodlon gwirfoddoli eu hamser y ymuno â’r heddlu fel cwnstabliaid gwirfoddol yng Ngogledd Powys a Cheredigion.  Dywedodd David Jones “Gwyddwn mai’r ffordd orau o gefnogi cymuned a helpu i ddatrys y materion sy’n bwysig yw cymryd rhan…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Heddlu’n atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi

  Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio. “Gall perchnogion tai gymryd rhai camau syml i atal dioddef trosedd,” meddai’r Prif Olygydd Dros Dro Amanda Diggins “Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu i wneud bywyd yn anoddach i ladron posibl a sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn. Byddwch…

  Newyddion Diweddaraf

  Trydar Diweddaraf