Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein

  Mae mynd i’r afael â deunydd eithafol yn bwysig er mwyn diogelu’r cyhoedd ac atal troseddau sy’n ysgogi neu’n hyrwyddo terfysgaeth ac eithafiaeth. O ddydd Gwener 15 Ebrill am 7 o’r gloch y bore, cynhelir cyfnod 36 awr o weithgarwch dwys yn yr Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd (CTIRU) fel rhan o’r ymgyrch ATAL Presenoldeb Terfysgwyr ac Eithafwyr Ar-lein. …

  Cyflwyno System Negeseuon Cymunedol Newydd: Cofrestrwch Nawr!

  Bellach, mae ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP) Heddlu Dyfed-Powys ar gael ledled yr ardal heddlu. Mae NCDP yn system sy’n caniatáu inni gyhoeddi negeseuon yn sydyn i chi, ac yn eich galluogi chi i chwarae rhan mewn plismona.  Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies, “Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd…

  Ymunwch â’n Cynllun Pegasus

  Mae’r heddlu’n annog pobl ag anawsterau o ran siarad sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu i ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys. Gwasanaeth ydyw a luniwyd i’w gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfathrebu â ni’n gyflym a hawdd ar y rhifau 101 a 999. Mae ffurflenni cais ar gyfer y cynllun ar gael gan eich Tîm …

  Trydar Diweddaraf