Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Staff Cefnogi

Mae Staff Cefnogi Heddlu Dyfed-Powys yn chwarae rôl hanfodol mewn
nifer o feysydd allweddol o fewn y sefydliad gan ein helpu ni i
ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol ar gyfer y gymuned leol.

Dyma rai o'r llwybrau y gallech eu cymryd - cyllid, rheoli
personél, gweinyddiaeth, cysylltiadau cyhoeddus neu beth am ddewis
gyrfa fel arbenigwr olion bysedd, swyddog lleoliad troseddau, swyddog
telathrebu neu swyddog TG.

Current Vacancies