Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Heddlu hapus nad oes achos i bryderu

Mae ditectifs sydd wedi bod yn ymchwilio i honiadau o ymgais i gipio yn hapus nad oes achos i bryderu.

Roedd dau fachgen chwech a deg oed wedi bod yn chwarae ar lôn, a honnodd yr un ifancaf bod dyn wedi mynd ato gan ofyn iddo fynd gydag ef i’w dŷ er mwyn iddo gael anrheg. Ar hyn, ymyrrodd ei frawd hŷn, a gadawodd y dyn y lôn. 

Meddai’r Ditectif Arolygydd Gary Phillips, “Rwy’n deall y gofid a deimlwyd gan rieni’r plant ifainc hyn, ac rydym wedi ymchwilio i’w honiadau’n llawn. Mae system CCTV arbennig o dda ym Mhorth Tywyn sy’n dangos anghysondebau yn yr hyn y maent wedi dweud wrthym, ac rwy’n fodlon nawr y gellir dod â’r ymchwiliad hwn i ben. Hoffwn sicrhau’r cyhoedd ein bod yn cymryd pob honiad o’r fath o ddifrif, a byddwn yn ymchwilio’n drylwyr ym mhob achos.”