Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Beic Harley Davidson prin wedi’i ddwyn yn Llanelli

Dygwyd Harley Davidson, un o ddau yn unig yng Nghymru yn ôl pob tebyg, o du allan i ganolfan waith Llanelli ar ddydd Gwener 16 Rhagfyr.

Mae’r cerbyd werth tua £10,000, a chafodd ei ddwyn am oddeutu 2.20pm. Rhif cofrestru’r beic yw GK52 UOS.

“Mae’r beic hwn yn werthfawr iawn, ac yn eithriadol o brin,” meddai’r Ditectif Arolygydd Gary Phillips, “Mae’n eithaf trawiadol ac yn hawdd i’w adnabod, a thrwy wneud yr apêl hon, rydym yn gobeithio y byddwn yn derbyn gwybodaeth a fydd yn ein helpu i ddod o hyd i’r beic.

“Gadawyd y beic y tu allan i’r ganolfan waith yng ngolau dydd, felly rydym yn gobeithio y gallai rhai siopwyr fod wedi gweld rhywbeth a allai’n helpu i ddod o hyd i’r troseddwr.

“Os oes unrhyw un wedi gweld y beic ar y ffyrdd, neu wedi cael cynnig ei brynu, rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda.

“Gallwch gysylltu â’r heddlu yng ngorsaf Llanelli ar 101, neu galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.”