Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Beth sy’n digwydd yn eich ardal chi?

Rhowch eich Côd Post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod

NFU Crime Fighters Awards

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi’r Gwobrau Taclwyr Trosedd Gwledig ac yn annog trigolion lleol i gymryd rhan.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r heddlu wedi canolbwyntio ar wella’r ffordd rydyn ni’n diogelu’n cymunedau gwledig ac wedi cynyddu nifer y cynlluniau Gwarchod Ffermydd yn ogystal â chynlluniau gwarchod gwledig eraill.

...

WRU support CSE Campaign

Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r...

        

Mae cynllun sy’n galluogi pobl i ddarganfod os oes gan eu partner, neu eu partner posibl, hanes o gam-drin neu drais yn cael ei lansio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys heddiw, 8fed o Fawrth.

Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r...

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio aelodau o’r gymuned amaethyddol i lanhau unrhyw fwd a adewir gan eu peiriannau.
Daw’r neges hon ar adeg pan mae’r heddlu fel arfer yn derbyn nifer uchel o gwynion gan y cyhoedd ynglŷn â mwd yn cael ei adael ar ffyrdd gan dractorau. Mae hyn yn broblem adeg y gwanwyn a’r hydref pan mae ffermwyr a...

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn codi ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig drwy lansio Ymgyrch Baltic i helpu i sicrhau fod aelodau o’n cymuned sy’n agored i niwed yn aros yn ddiogel. 

Nod y fenter, a fydd yn rhedeg o fis Tachwedd hyd at gyfnod y Nadolig, yw gwella ymateb yr heddlu ac ymchwiliad dilynol pob adroddiad am Gam-drin...