Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Beth sy’n digwydd yn eich ardal chi?

Rhowch eich Côd Post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol wrth Yrru Cymru Gyfan sy’n cael ei harwain gan Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Diogelwch Ffyrdd Cymru.

Nod yr ymgyrch , a fydd yn para am bythefnos rhwng y 6ed a’r 19eg o Hydref, fydd annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w...

Design 3

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn datblygu gwefan newydd ar gyfer yr heddlu, ac yn gofyn i breswylwyr gymryd rhan a helpu i ddewis cynllun y dudalen gartref newydd.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Dros Dro Chris Curtis, “Rydyn ni wedi’n cyffroi gan y wefan newydd a’r gallu ychwanegol y bydd yn cynnig i’n preswylwyr. Bydd y newid mawr pan fydd yn...

WRU support CSE Campaign

Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r...

        

Mae cynllun sy’n galluogi pobl i ddarganfod os oes gan eu partner, neu eu partner posibl, hanes o gam-drin neu drais yn cael ei lansio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys heddiw, 8fed o Fawrth.

Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r...

Mae’n flaenoriaeth i Brif Gwnstabl a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys sicrhau fod y cyhoedd yn gwybod sut, ble a phryd y gallant gysylltu â’u heddlu lleol. Mae’r ddau’n ymroddedig tuag at hyrwyddo a gwella ein hygyrchedd i gymunedau. Bydd gwybodaeth am y gorsafoedd agosaf a gorsafoedd symudol ar bosteri mewn cymunedau.

Gall...