Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd i gynnal busnes gyda, neu weithio yn, UDA ar gyfer un swydd neu broffesiwn

Diolch. Cysylltwch â’ch cyflogwr neu fusnes yn UDA yn uniongyrchol. Bydd ganddo ei broses ei hun ar gyfer cofnodi eich olion bysedd.