Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd fel rhan o gais mabwysiadu yn y DU

Diolch. Cysylltwch â’r asiantaeth fabwysiadu yn uniongyrchol. Bydd ganddi ei phroses ei hun ar gyfer cofnodi eich olion bysedd.