Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

I need to provide my fingerprints to validate my passport

Thank you. Please contact your embassy or the passport authority in your country. They'll have their own process for validating your passport.