Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

As a UK citizen I need to provide my fingerprints to validate my passport

Thank you. Please contact the UK passport office. They'll have their own process for validating your passport.