Gweler y dolenni canlynol i gael gwybodaeth am y rheolau Covid-19 ar gyfer busnesau a lleoliadau.

Riportio busnes na ddylai fod ar agor

Swyddogion iechyd yr amgylchedd a safonau masnach yr awdurdod lleol sydd fel arfer yn gyfrifol am orfodi rheoliadau’n ymwneud â chau busnesau.

Cysylltwch â ni ynglŷn â busnes dim ond os ydych chi’n meddwl bod torri difrifol ar y rheolau.