Os ydych chi'n poeni y gallai rhywun ddod i wybod eich bod wedi ymweld â'n gwefan ni, dysgwch isod sut i gael gwared ar olion eich ymweliad. Yr enw ar yr olion hyn yw ffeiliau storfa ac maen nhw’n cynnwys ffeiliau, sgriptiau, delweddau, a deunydd amlgyfrwng arall sy'n cael eu storio ar eich dyfais ar ôl ichi agor ap neu ymweld â gwefan.

Gallwch glirio hanes eich porwr (sef rhaglen sy’n cael ei defnyddio i gyrchu a gweld gwefannau, er enghraifft, Google Chrome, Safari ac Internet Explorer) drwy ddilyn y camau isod. Rydyn ni wedi cynnwys cyngor hefyd ar beth i'w wneud os cewch chi negeseuon e-bost bygythiol neu sarhaus.

Sylwch

Efallai na fydd yr wybodaeth isod yn cuddio’ch traciau'n llwyr. Y ffordd fwyaf diogel i guddio’ch gweithgaredd ar-lein yn llwyr rhag rhywun sydd â mynediad i'ch dyfeisiau fyddai chwilio ac ymweld â gwefannau ar ddyfais rhywun arall, e.e. mewn llyfrgell, yn y gwaith neu drwy ddefnyddio dyfais ffrind neu berthynas.

Clirio hanes eich porwr

Mae'n bosibl i rywun weld y gwefannau rydych chi wedi ymweld â nhw, a hynny drwy chwilio drwy hanes eich porwr gwe ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol. Gallwch glirio'r hanes, a gwagio'r wybodaeth a gadwyd o’r storfa ffeiliau mewn ychydig o gamau.

Google Chrome

Ffôn symudol Android - dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch ap Chrome
 • ar y brig, ar yr ochr dde, tapiwch ar ‘...’
 • cliciwch ‘History’
 • tapiwch ‘Clear browsing data…’
 • wrth ochr ‘Time range’ dewiswch faint o hanes yr hoffech ei ddileu
 • ticiwch ‘Browsing history.’ Ticiwch unrhyw ddata arall yr hoffech ei ddileu
 • tapiwch ‘Clear data’

Ffôn symudol IOS – dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch ap Chrome
 • cliciwch ar ‘…’
 • dewiswch ‘History’
 • cliciwch ar ‘Clear browsing data’
 • wrth ochr ‘Time range’ dewiswch faint o hanes yr hoffech ei ddileu
 • cliciwch ar ‘Clear browsing data’

Cyfrifiadur Windows – dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch Chrome
 • ar frig y porwr, ar yr ochr dde, cliciwch ar ‘…’
 • dewiswch ‘More tools’
 • ‘More Settings’
 • cliciwch ar ‘Clear browsing data’
 • dewiswch ystod amser, fel y 24 awr ddiwethaf neu’r 7 diwrnod diwethaf
 • dewiswch y mathau o wybodaeth yr hoffech eu dileu
 • cliciwch ar 'Clear data'

Mac – dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch Chrome
 • ar y brig, ar yr ochr dde, cliciwch ar ‘…’
 • dewiswch ‘ History’
 • cliciwch ar ‘Clear browsing data’
 • dewiswch ystod amser, fel y 24 awr ddiwethaf neu’r 7 diwrnod diwethaf
 • dewiswch y mathau o wybodaeth yr hoffech eu dileu
 • cliciwch ar 'Clear data'

Pori incognito

Yn incognito, does dim o'ch hanes pori, eich cwcis a’ch data gwefannau, na gwybodaeth a gofnodir mewn ffurflenni yn cael eu cadw ar eich dyfais. Mae hyn yn golygu nad yw’ch gweithgaredd yn ymddangos yn hanes eich porwr Chrome, felly fydd pobl sy’n defnyddio’ch dyfais chi hefyd ddim yn gweld eich gweithgaredd.

I bori’n incognito:

 • agorwch Chrome
 • cliciwch ar ‘…’
 • dewiswch ‘New incognito window/tab’

Safari

Mac – dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch Safari
 • cliciwch ar ‘History’ yn y bar offer
 • dewiswch ‘Clear History…’
 • dewiswch ystod amser, fel yr awr ddiwethaf, heddiw, neu’r hanes i gyd
 • cliciwch ar ‘Clear History’

IOS – dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • agorwch Safari
 • dewiswch eicon y llyfr o’r ddewislen ar y gwaelod
 • pwyswch ‘clear’

Internet Explorer

Os ydych chi'n defnyddio Internet Explorer ar gyfrifiadur, dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • cliciwch ar y ddewislen Tools (yn y rhes ar frig y porwr)
 • o’r gwymplen, dewiswch Internet Options; nawr dylech chi weld tab sy’n dweud 'General' – os nad ydych chi’n ei weld, dewiswch 'General'; o dan y teitl 'Temporary Internet Files'
 • cliciwch ar 'Delete Files'. Gallwch roi tic yn y blwch sy’n dweud 'delete all offline content' hefyd
 • yna, o dan 'History' cliciwch ar 'Clear History'

yna cliciwch ar OK, ar y gwaelod

Firefox

Os ydych chi'n defnyddio Firefox ar gyfrifiadur, dilynwch y camau isod i glirio’ch hanes:

 • cliciwch ar fotwm y ddewislen, dewiswch 'Hanes’, ac yna 'Clirio Hanes Diweddar...’
 • dewiswch faint o hanes yr hoffech ei glirio, cliciwch ar y gwymplen wrth ochr 'Cyfnod i’w glirio’ i ddewis faint o’ch hanes y bydd Firefox yn ei glirio
 • yn olaf, cliciwch ar 'Iawn’.

Sarhad ebost

Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur sy’n cael ei rannu, neu os oes gan rywun fynediad i'ch cyfrifiadur chi, efallai y byddan nhw’n gallu darllen eich post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan. I sicrhau bod eich cyfrif yn ddiogel, allgofnodwch bob tro ar ôl ei ddefnyddio a dewiswch gyfrinair na fydd pobl eraill yn gallu ei ddyfalu. Ar eich ffôn symudol, defnyddiwch adnabyddiaeth wyneb, sy'n haen ddiogelwch anodd ei thorri, ynghyd â chod pin diogel. Efallai yr hoffech ddefnyddio'r rhyngrwyd i gael mynediad i'ch negeseuon ebost, yn hytrach na lawrlwytho ap ebost, ond cofiwch allgofnodi bob tro ar ôl ei ddefnyddio.

Os bydd rhywun yn anfon negeseuon ebost atoch sy’n fygythiol neu’n aflonyddu arnoch, mae modd riportio hyn fel camdriniaeth ddomestig neu drosedd casineb. Argraffwch a chadwch y negeseuon ebost fel tystiolaeth a chysylltwch â ni yn un o'r ffyrdd hyn:

 • i gael ymateb ar unwaith ffoniwch 999 nawr. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun aton ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.
 • rhif yr heddlu os nad oes argyfwng 101
 • mynd i'ch gorsaf heddlu leol (chwiliwch isod i ddod o hyd i orsaf)
 • os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, gallwch ddefnyddio ffôn testun i'n ffonio. Ffoniwch 18000 mewn argyfwng, neu 18001 101 os nad yw’ch galwad yn alwad frys

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i'ch gorsaf heddlu neu bwynt cyswllt agosaf gan ddefnyddio'r blwch chwilio isod.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer