Mae’r rheolaethau ar feddiannu a throsglwyddo arfau tanio sydd wedi'u dadactifadu wedi newid. Darllenwch y canllawiau gan y Swyddfa Gartref ar y camau y gall fod angen ichi eu cymryd os ydych yn berchen ar arf tanio wedi’i ddadactifadu neu'n bwriadu caffael neu werthu un.

Os ydych yn trosglwyddo arf tanio wedi'i ddadactifadu

Bydd gofyn ichi anfon yr wybodaeth ganlynol at y Swyddfa Gartref:

  • disgrifiad o'r arf tanio sydd wedi'i ddadactifadu, y mae'n rhaid iddo gynnwys, os yw'n hysbys, gwneuthuriad yr arf tanio, ei galibr a'i rif cyfresol
  • manylion enw a chyfeiriad yr unigolyn sy’n rhoi’r hysbysiad a’r unigolyn y trosglwyddwyd neu y trosglwyddir yr arf tanio sydd wedi’i ddadactifadu iddo

Sut i hysbysu’r Swyddfa Gartref

Gallwch hysbysu'r Swyddfa Gartref drwy ddefnyddio’r ffurflen hon.

Ble i anfon eich ffurflen ar ôl ei llenwi

Ebost: [email protected]

Post:
Deactivated Firearms Notification
Home Office
Serious Violence Unit
5th Floor, Fry Building
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Os oes gennych chi arf tanio wedi’i ddadactifadu yn eich meddiant

Bydd gofyn ichi anfon yr wybodaeth ganlynol at y Swyddfa Gartref:

  • disgrifiad o'r arf tanio sydd wedi'i ddadactifadu, y mae'n rhaid iddo gynnwys, os yw'n hysbys, gwneuthuriad yr arf tanio, ei galibr a'i rif cyfresol

Sut i hysbysu’r Swyddfa Gartref

Gallwch hysbysu'r Swyddfa Gartref drwy ddefnyddio’r ffurflen hon.

Ble i anfon eich ffurflen ar ôl ei llenwi

Ebost: [email protected]

Post:
Deactivated Firearms Notifications
Home Office
Serious Violence Unit
5th Floor, Fry Building
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Dolenni defnyddiol

Canllawiau’r Swyddfa Gartref ar drosglwyddo neu feddu ar arfau tanio sydd wedi’u dadactifadu

Ffurflen i hysbysu bod arf tanio sydd wedi’i ddadactifadu wedi’i drosglwyddo

Ffurflen i hysbysu bod arf tanio sydd wedi’i ddadactifadu yn eich meddiant