Yn yr adran hon:

1. Beth yw llwyth annormal?
2. Pryd mae angen ichi roi gwybod ac i bwy
3. Sut i roi gwybod
4. Gwybodaeth arall

'Llwyth annormal’ yw cerbyd sydd ag unrhyw un neu ragor o’r canlynol:

  • pwysau o fwy na 44,000kg (43.3 tunnell)
  • llwyth echel o fwy na 10,000kg (9.84 tunnell) yn achos un echel nad yw’n gyrru, neu 11,500kg (14.7 tunnell) yn achos un echel sy’n gyrru
  • lled sy’n fwy na 2.9 metr (9.5 troedfedd)
  • hyd anhyblyg o fwy na 18.65 metr (61 troedfedd)

Os ydych chi’n cludo llwyth annormal, mae angen ichi ddweud wrth yr awdurdodau ac efallai y bydd angen ichi ddweud wrthon ni.