Dysgwch isod pa newidiadau y dylech eu riportio, pa mor fuan i'w riportio, ac i bwy.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn riportio newid yn fy enw

Diolch. Rhaid ichi riportio’r newid hwn yn un o orsafoedd heddlu ardal Heddlu Dyfed-Powys isod o fewn wyth diwrnod ar ôl y newid.

Does dim angen gwneud apwyntiad. Fe wnawn ni’r newid hwn am ddim.

Gofalwch ddod â thystysgrif cofrestru'r heddlu (PRC) ac unrhyw dystiolaeth ddogfennol, fel eich pasbort newydd neu'ch gweithred newid enw. Dim ond dogfennau gwreiddiol y byddwn yn eu derbyn.

Sir Gaerfyrddin

Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PD

Gweld Gorsaf Heddlu Caerfyrddin ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 9am a 2pm ac 2.40pm a 5pm

Gorsaf Heddlu Llanelli
Waunlanyrafon
Llanelli
SA15 3AA

Gweld Gorsaf Heddlu Llanelli ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 9am a 2pm ac 2.40pm a 5pm

Gorsaf Heddlu Rhydaman
Heol y Ffowndri
Rhydaman
SA18 2LS

Gweld Gorsaf Heddlu Rhydaman ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm a dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 9am a 5pm

Ceredigion

Gorsaf Heddlu Aberteifi
Parc Teifi
Aberteifi
SA43 1EW

Gweld Gorsaf Heddlu Aberteifi ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 9am ac 1pm ac 1.40pm a 5pm

Gorsaf Heddlu Aberystwyth
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
SY23 1PH

Gweld Gorsaf Heddlu Aberystwyth ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm
Ar agor dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc rhwng 9am ac 1pm ac 1.40pm a 5pm

Gorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan
Stryd Fawr
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7BH

Gweld Gorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan ar fap

Ar agor o ddydd Llun a dydd Iau rhwng 9.30am a 12.30pm

Sir Benfro

Gorsaf Heddlu Doc Penfro
Water Street
Doc Penfro
SA72 6DW

Gweld Gorsaf Heddlu Doc Penfro ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 10am a 2pm ac 2.40pm a 6pm

Swyddfa Heddlu Hwlffordd
Blwch Post 31
Hwlffordd
SA61 1PF

Gweld Swyddfa Heddlu Hwlffordd ar fap 

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am ac 8pm
Ar agor dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc rhwng 10am a 2pm ac 2.40pm a 6pm

Powys (Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn)

Gorsaf Heddlu Aberhonddu
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
LD3 7HP

Gweld Gorsaf Heddlu Aberhonddu ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 8am ac 8pm
Ar agor dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10am a 2pm a 2.40pm a 6pm

Gorsaf Heddlu y Drenewydd
Lôn y Parc
Y Drenewydd
SY16 1EN

Gweld Gorsaf Heddlu y Drenewydd ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 8am ac 8pm
Ar agor dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10am a 2pm ac 2.40pm a 6pm

Gorsaf Heddlu Llandrindod
Parc Noyadd
Llandrindod
LD1 5DF

Gweld Gorsaf Heddlu Llandrindod ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 10am a 2pm ac 2.40pm a 6pm