A yw’n argyfwng?

Os oes trosedd wrthi’n cael ei chyflawni neu os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Chwilio am gymorth neu gyngor? Ydych chi eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth neu riportio digwyddiad?

Defnyddiwch ein hofferyn syml isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu.

< Yn ôl

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%