Gallwch gysylltu â'r tîm trwyddedu arfau tanio yma.

Dewiswch yr opsiwn yr hoffech gysylltu â ni yn ei gylch, a byddwn yn eich tywys i'r ffurflen gywir a phopeth y mae arnoch ei angen i'w llenwi.

Offeryn cyngor

Rwyf am hysbysu trosglwyddo neu waredu arf tanio neu wn saethu

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon i hysbysu'r adran arfau saethu am drosglwyddo neu waredu arf tanio neu wn saethu.

Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen, bydd y tîm yn nodi'r newidiadau ac yn cysylltu â chi os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau pellach.

Byddwn yn e-bostio'ch cyfeirnod ffurflen ar gyfer eich cofnodion.

Dechrau