Gallwch gysylltu â'r tîm trwyddedu arfau tanio yma.

Dewiswch yr opsiwn yr hoffech gysylltu â ni yn ei gylch, a byddwn yn eich tywys i'r ffurflen gywir a phopeth y mae arnoch ei angen i'w llenwi.

Offeryn cyngor

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon i gysylltu â'r adran arfau saethu.

Byddwn yn anfon rhif cyfeirnod eich ffurflen atoch drwy'ch ebost ar gyfer eich cofnodion.

Dechrau