Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch eich cyfeiriad.

Rhowch god post llawn neu rannol yn y blwch isod a chlicio ‘Canfod Cyfeiriad’ i weld y cyfeiriadau sy’n cyfateb, a dewis eich un chi.

Os mai hwn yw’r cyfeiriad cywir, cliciwch ‘Iawn’ i barhau. Os nad hwn yw’r cyfeiriad cywir, chwiliwch neu ddewis eto.

Iawn

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i’r cyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi’r lleoliad yn fras.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r cyfeiriad uchod yn gywir? Os nad ydy’r cyfeiriad yn gywir, ailosodwch y map a chwilio eto.