Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Nid ydym yn medru prosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer caniatáu neu amrywio tystysgrifau arfau saethu, drylliau neu ffrwydron ar hyn o bryd.

Mae hyn oherwydd effaith parhaus Covid-19.

Cysylltwch â niar-lein os oes gennych unrhyw gwestiynau.