Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif arf tanio neu ddryll, neu adnewyddu un, y tu allan i’n hawdurdodaeth

Diolch. not known sy’n gofalu am yr ardal hon.

I gael gwybod sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, ewch i’w gwefan.


not known