Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i deithio ag arf tanio o’r DU i wlad y tu allan i’r UE

Sut mae gwneud cais?

Cysylltwch â Llysgenhadaeth, Conswl neu Uchel Gomisiwn Prydain yn y wlad honno. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ar y camau gofynnol.

Dylech hefyd gysylltu â’ch cwmni hedfan a’ch cwmni teithio i wneud yn siŵr eich bod yn cydymffurfio â’u holl ofynion diogelwch.