Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i deithio ag arf tanio o’r DU i wlad yn yr UE

Ni allwch mwyach ddefnyddio Trwydded Arfau Tanio Ewropeaidd (EFP) sydd gennych yn barod i deithio i’r UE gyda’ch arf tanio neu ddryll.

Yn hytrach, dylech wirio gofynion trwyddedu’r wlad yn yr UE yr ydych yn teithio iddi neu drwyddi, cyn teithio.

Cysylltwch â llysgenhadaeth, swyddfa prif gonswl neu uchel gomisiwn Prydain yn y wlad honno. Gallant eich cynghori ynglŷn â’r camau sydd angen eu cymryd.

Trafodwch hefyd gyda’ch cwmni hedfan a chwmni teithio er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cydymffurfio â’u gofynion diogelwch.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Arfau Tanio Ewropeaidd