Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Trosglwyddo perchnogaeth neu waredu arf tanio.

Beth mae angen i mi ei wneud?

Gallwch roi gwybod i ni am hyn gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Cliciwch ‘Dechrau’ isod i wneud hyn.


Beth yw’r gost?

Does dim cost.


Beth fydd yn digwydd nesaf?

Oni bai fod angen i ni eich holi am unrhyw fanylion ar eich ffurflen, ni fydd angen i ni gysylltu â chi er mwyn prosesu eich hysbysiad, felly dylech gadw copi o’ch e-bost neu waith papur ar gyfer eich cofnodion.

Dechrau