Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Trosglwyddo perchnogaeth neu waredu arf tanio.

Covid

Nid ydym yn medru prosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer caniatáu neu amrywio tystysgrifau arfau saethu, drylliau neu ffrwydron ar hyn o bryd.

Mae hyn oherwydd effaith parhaus Covid-19.

Cysylltwch â ni ar-lein os oes gennych unrhyw gwestiynau.