Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Ychwanegu man busnes parhaol at dystysgrif deliwr gyfredol

Sut mae gwneud cais?

Cam 1: Lawrlwythwch a llenwi’r ffurflen gofrestru ar gyfer deliwr arfau tanio (Ffurflen 116)

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • eich cyfeiriadau cartref yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf
  • manylion eich tystysgrif deliwr gyfredol
  • manylion y cwmni ac unrhyw dystysgrifau deliwr cysylltiedig (os yw’n berthnasol)

Cam 2: Postiwch eich ffurflenni wedi’u llenwi a’ch siec (yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu Heddlu Dyfed-Powys) i:

Trwyddedu Arfau Tanio
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Beth yw’r gost?

£13 yw’r gost.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

Fel arall, byddwn yn cysylltu â chi cyn pen chwe wythnos.