Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Ychwanegu man busnes sydd y tu allan i’n hawdurdodaeth at dystysgrif deliwr gyfredol

Diolch. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer trwydded deliwr newydd gyda not known, sy’n gyfrifol am yr ardal hon.

Ewch i’w gwefan i gael mwy o wybodaeth.


not known