Diben y Datganiad Cyfrifon yw rhoi gwybodaeth glir i’r etholwyr, y rhai sy’n talu trethi a thaliadau lleol, aelodau’r Awdurdod, gweithwyr ac eraill am faterion ariannol yr Awdurdod.