Heddlu Dyfed-Powys Uwch-arolygydd Clark Jones-John

Daw Clark o Lanelli. Ymunodd â Heddlu Dyfed-Powys yn 2004 ar ôl graddio â gradd yn y gyfraith o Brifysgol Abertawe.

Mae Clark wedi gweithio mewn amryw o rolau ar draws plismona lifrog, CID a Diogelu’r Cyhoedd, gan gynnwys swyddi Ditectif Ringyll a Ditectif Arolygydd. Mae Clark hefyd wedi bod yn rhan o ddwy raglen newid sefydliadol, ac ef oedd y Swyddog Staff ar gyfer tri Prif Gwnstabl blaenorol. Yn 2017, dyrchafwyd Clark yn Brif Arolygydd gyda chyfrifoldeb am blismona bro ac ymateb yn Sir Gaerfyrddin. Ar ôl hynny, daeth yn Bennaeth Rheoli Digwyddiadau a Chyswllt yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu. Yn ystod yr amser hwn, cymhwysodd fel Comander Arfau Saethu Tactegol arbenigol.

Ers mis Mawrth 2020, mae Clark wedi bod yn Gomander Arian ar gyfer Ymgyrch Talla, gan arwain ymateb tactegol yr Heddlu i’r pandemig COVID-19.

Yn ddiweddar, fe’i dyrchafwyd i Uwch-arolygydd fel Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol.

Mae gan Clark un mab, a dwy ferch sy’n efeilliaid.