Claire Parmenter 1024

Ymunodd Claire â Heddlu Dyfed-Powys yn 1993, ac mae hi wedi gwasanaethu mewn amryw o rolau lifrog ledled ardal Dyfed-Powys. Mae ei gyrfa hyd yn hyn wedi cynnwys rôl genedlaethol yn cefnogi gweithredu plismona bro ar draws y DU, amser fel Arweinydd Gwasanaethau Brys ar y Cyd Cymru, lle y bu’n cefnogi cadernid ar draws y pedwar heddlu yng Nghymru, y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru, ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru, a secondiad i’r awdurdod lleol, lle y bu’n datblygu’r strategaeth gymunedol ar y cyd.

Mae Claire wedi arwain nifer o raglenni newid o fewn Heddlu Dyfed-Powys, ac mae hi hefyd wedi gweithio i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ar secondiad. Mae Claire wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Gweithle Stonewall am ei gwaith mewn perthynas â chefnogi amrywiaeth ledled Cymru. Mae hi’n gomander trefn gyhoeddus aur ac arfau saethu strategol achrededig.

Claire yw Prif Swyddog Arweiniol Cymru ar gyfer Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion. Penodwyd Claire yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro yn 2017, ac fe’i dyrchafwyd i reng Dirprwy Brif Gwnstabl ym mis Awst 2019. Wedi hynny, ym mis Mawrth 2021, penodwyd Claire yn Brif Gwnstabl Dros Dro, a hi yw arweinydd portffolio cenedlaethol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Plismona Bro.

Mae gan Claire radd BA (Anrh) mewn Addysg ar ôl astudio yng Nghaerdydd.