Steve Cockwell ACC 1024

Mae Steve wedi gwasanaethu gyda Heddlu Dyfed-Powys ers iddo ymuno yn 1993.

Treuliodd 10 mlynedd gyntaf ei wasanaeth ym Mhowys, lle gweithiodd fel Cwnstabl a Rhingyll yn Sir Drefaldwyn. Yna trosglwyddodd i Sir Gaerfyrddin fel Ditectif Ringyll.

Gweithiodd Steve mewn amrywiaeth o swyddi ymchwiliol fel Ditectif Arolygydd, Ditectif Prif Arolygydd a Ditectif Uwcharolygydd gan gynnwys o fewn CID, Safonau Proffesiynol a Diogelu’r Cyhoedd.

Mae Steve wedi dal rheng Uwcharolygydd ers 2015 ac wedi dal swyddi Pennaeth Llywodraethu a Newid, a Phennaeth CID o fewn yr Heddlu.

Ers Ionawr 2021, mae Steve wedi dal swydd 12 mis fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, yn arwain y Rhaglen Cydweithredu o fewn Cymru.

Y tu allan i’r gwaith mae Steve yn hoffi gwahanol chwaraeon, gan gynnwys seiclo ac y mae wedi seiclo mewn tair taith Police Unity.