Emma Ackland DPP 1024

Ar ôl graddio o Brifysgol Cheltenham mewn Gwyddorau Chwaraeon a Rheolaeth Hamdden, yn 1994, dechreuodd Emma ei gyrfa blismona gyda Heddlu Swydd Gaerloyw, cyn iddi ymuno â Heddlu Gwent ar ddyrchafiad i Brif Uwch-arolygydd yn 2015. Am yr 21 mlynedd nesaf, pan fu’n gweithio i Heddlu Swydd Gaerloyw a Heddlu Gwent, gweithiodd Emma mewn rolau lifrog yn bennaf, gan reoli URSau mewn ardaloedd gwledig a threfol, ac arwain ystafell reoli’r heddlu a’r adran gweithrediadau arbenigol. 

Ym mis Ionawr 2017, daeth Emma’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Heddlu Gwent. Roedd hi’n gyfrifol am Gyfiawnder Troseddol, Dalfeydd, Rheoli Data, Gweithrediadau, Plismona Bro a Gwasanaethau Amddiffynnol ar draws yr heddlu. Yn 2019, dechreuodd secondiad fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, gan arwain gwaith megis gweithredu’r Cartref Ar-lein Unigol i Gymru – llwyfan newydd a fydd yn darparu mynediad ar-lein i wasanaethau plismona ac yn chwyldroi’r ffordd y gall ein cymunedau ryngweithio â ni.

Ym mis Mai 2020, ymunodd Emma â Heddlu Dyfed-Powys fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol.

Yn wreiddiol o Swydd Warwick, mae Emma wedi dwli ar ardal Dyfed-Powys ers oedd hi’n10 oed, ar ôl treulio sawl gwyliau gyda’r teulu yn ardal Aberteifi. Mae ei mam yn byw yno nawr ers blynyddoedd.