Dave Guiney 1024

Ymunodd Dave â’r Heddlu Metropolitanaidd ym mis Chwefror 1996 a chychwynnodd ei yrfa gyda CID yn 1998. Graddiodd o Goleg Prifysgol Dulyn, ac ef yw’r chweched genhedlaeth o swyddogion heddlu yn ei deulu.  Ym mis Medi 2000, trosglwyddodd Dave i Heddlu Dyfed-Powys a chafodd ei anfon i Lanelli.

Yn ei yrfa hyd yn hyn, mae Dave wedi gweithio mewn amryw o rengoedd / rolau lifrog a CID yn Sir Gaerfyrddin a Phowys – yn strategol ac yn weithredol. Yn 2009, ymgymerodd Dave â swydd a oedd newydd ei chreu yn y maes Gwasanaethau Corfforaethol gan adolygu pob agwedd o Berfformiad yr Heddlu a chydlynu cyfarfodydd chwarterol ar draws yr Heddlu a oedd yn cael eu cadeirio gan y Prif Gwnstabl. Yn 2011, chwaraeodd rôl ganolog mewn adolygiad o Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu a’r Swyddfa Cofnodion Troseddol. Ym mis Mai 2012, penodwyd Dave yn Brif Arolygydd Dros Dro ar gyfer Powys a throsglwyddodd i’r Pencadlys fel Ditectif Brif Arolygydd yn 2013 gyda chyfrifoldeb o ddydd i ddydd ar gyfer goruchwylio ymchwiliadau troseddol yn Sir Gaerfyrddin a Phowys a rheoli adrannau amrywiol yn y Pencadlys.

Mae Dave yn Uwch Swyddog Ymchwilio achrededig PIP 3 a bu’n gwasanaethu fel Ditectif Uwch-arolygydd (Gweithrediadau), Chyfarwyddwr Cudd-wybodaeth a fel Pennaeth yr Adran Safonau Proffesiynol.  

Mae Dave yn briod ac mae ganddo ddau o blant. Y tu allan i’r gwaith, mae diddordebau Dave yn cynnwys materion cyfoes a hanes.