Heddlu Dyfed-Powys Prif Uwch-arolygydd Jon Cummins

Mae Jon wedi mwynhau gyrfa amrywiol o fewn yr heddlu, a gychwynnodd yn Heddlu De Cymru gyda rolau yn y meysydd plismona bro, ymateb ac ymchwilio. Yna, yn 2008, trosglwyddodd i’r Heddlu Metropolitanaidd yn Llundain. 

Yn ystod ei gyfnod gyda’r Heddlu Metropolitanaidd, gweithiodd Jon ar draws Unedau Rheoli Gweithredol Bwrdeistref San Steffan, Lambeth a Southwark, a chafodd ei ddewis ar gyfer rôl gyda’r Uned Gwrthderfysgaeth o fewn Gweithrediadau Arbenigol.

Trosglwyddodd Jon adref i Gymru yn gynnar yn 2014 fel Dirprwy Gomander URS Heddlu Dyfed-Powys ym Mhowys. Cafodd Jon y fraint o reoli sioe amaethyddol fwyaf Ewrop – Y Sioe Frenhinol – a’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2015. Ers dychwelyd i Gymru, mae Jon wedi mwynhau darganfod heriau plismona gwledig. 

Yn 2016, cafodd ei secondio i weithio dros y Grŵp Prif Swyddogion ar Ddatblygu Corfforaethol, a arweiniodd at secondiad byr i Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi (AHEM) yn ystod yr hydref. 

Dyrchafwyd Jon yn Uwch-arolygydd yn y rôl Comander URS Powys ym mis Chwefror 2017, ac ym mis Ebrill 2019 decreuodd yn ei rôl fel Pennaeth Gweithrediadau. 

Ym mis Mai 2020, fel Prif Uwch-arolygydd, dechreuodd Jon yn ei rôl fel Pennaeth Plismona Lifrog.

Mae’n Gymrawd gyda’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli, ac yn Rheolwr Siartredig. Mae gan Jon gradd BSc (Anrh) mewn Plismona a MBA gan Brifysgol De Cymru.