Supt Robyn Mason 1024

Ymunodd Robyn â Heddlu Dyfed-Powys yn 1992. Yn ystod y cyfnod hwn mae e wedi gwasanaethu mewn nifer o wahanol swyddogaethau ar draws y pedair sir o fewn Dyfed Powys; mae’r rhain wedi cynnwys cyfnodau o fewn Diogelu’r Cyhoedd a phlismona lifrog.

Cafodd ei ddyrchafu yn Uwch-arolygydd yn Hydref 2013 a ‘roedd yn gyfrifol am Bowys a Sir Gâr. Ym mis Medi 2014 daeth yn Uwch-arolygydd Ceredigion a Sir Benfro ac yn Ionawr 2015 symudodd i fod yn Uwch-arolygydd Powys.

Ym mis Medi 2014, symudodd i fod yn Uwch-arolygydd ar gyfer Ceredigion a Sir Benfro. Cychwynnodd ar ei rôl fel Uwch-arolygydd ar gyfer Powys ym mis Ionawr 2015. Symudodd i fod yn Uwch-arolygydd ar gyfer Ceredigion ym mis Mawrth 2017.

Ym mis Rhagfyr 2019 symudodd Robyn i fod yn Pennaeth Plismona Lifrog dros dro, cyn dychwelyd i Geredigion ym mis Mai 2020.