Heddlu Dyfed-Powys Superintendent Steve Davies

Dechreuodd gyrfa Steve gyda’r heddlu ym mis Tachwedd 2001. Treuliodd y ddeng mlynedd gyntaf yn cyflawni rolau lifrog a CID yn Aberystwyth. Yn 2012, daeth Steve yn Dditectif Arolygydd. Roedd yn gyfrifol am amddiffyn plant, amddiffyn oedolion rhag cam-drin domestig, a rheoli troseddwyr yn y gymuned yng Ngheredigion, ac yn ddiweddarach, yn 2015 daeth yn Dditectif Brif Arolygydd ar gyfer Sir Benfro a Cheredigion. Yn y swyddi hyn, bu’n gyfrifol am ymchwilio i droseddau difrifol megis llofruddiaethau ac achosion o ddynladdiad, ac mae’n cael ei gydnabod gan y Coleg Plismona fel Uwch Swyddog Ymchwilio.

Yn 2017, trosglwyddodd Steve i rôl Prif Arolygydd lifrog, gyda chyfrifoldeb am berfformiad gweithrediadol yng Ngheredigion. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth yn Gomander Arfau Saethu Tactegol achrededig.

Ym mis Ebrill 2019, dychwelodd Steve i’r maes CID fel Ditectif Uwch-arolygydd (Dros Dro) ym Mhencadlys yr Heddlu, gyda chyfrifoldeb am Weithrediadau. Ym mis Rhagfyr 2019, trosglwyddodd Steve i’r rôl Comander URS Ceredigion dros dro.

Ym mis Mai 2020 cafodd Steve ei ddyrchafu a'i benodi'n Comander URS dros Powys 

Mae Steve yn briod, ac mae ganddo ddau o blant. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau syrffio.