Byddwch yn rhan o dîm eithriadol o bobl, yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl mewn cymunedau ar draws Dyfed-Powys.

Heddlu Dyfed Powys yw'r ardal ddaearyddol yr heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr, sy'n cwmpasu 4,188 milltir sgwâr dros y pedair sir o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Yr ydym yn falch i fod yn un o'r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn y DU, a gellir dadlau bod y mwyaf deniadol hefyd. Mae gan bawb yn ein teulu heddlu rôl allweddol i’w chwarae, pa un ai a ydych chi tu ôl i’r llenni neu ar y rheng flaen yn cydweithio i gyflawni’n cenhadaeth, sef ‘Diogelu ein cymuned gyda’n gilydd’.

Darganfyddwch pa un ai a yw gyrfa gyda Heddlu Dyfed-Powys yn addas i chi drwy glicio ar y botymau isod i gael rhagor o wybodaeth am y rolau sydd gennym i’w cynnig a’r swyddi gwag sydd gyda ni ar hyn o bryd, ac yna dechreuwch eich cais heddiw.

Darganfyddwch pa rolau rydyn ni'n recriwtio ar eu cyfer ar hyn o bryd

Darganfyddwch fwy am rolau gyda Heddlu Dyfed-Powys

Logo Buddsoddwyr Mewn Pobl