Cyfleoedd Prentisiaeth

Mae rôl Prentis yn cynnwys rhaglen hyfforddi wedi’i strwythuro, sy’n arwain at gymhwyster gydnabyddedig (lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes).   Fe’u cynigir ar gontract tymor penodedig o ddwy flynedd a allai arwain at gyfle cyflogaeth parhaol (er na warentir hyn).

Mae’r swyddi hyn yn agored i ymgeiswyr:

  • sy’n 16 oed neu’n hŷn
  • sy’n byw yng Nghymru
  • nad ydynt mewn addysg amser llawn
  • a all fodloni’r gofynion Cenedlaethol o ran Cenedligrwydd, preswylio yn y DU a gofynion fetio.
  • nad oes ganddynt lefel 2 (neu uwch) mewn cymhwyster Gweinyddu Busnes.

Yr ydym wedi ymrwymo i greu gweithlu amrywiol ac anogir ceisiadau gan aelodau o grwpiau a dangynrychiolir yn arbennig, fodd bynnag, dewisir ymgeiswyr llwyddiannus ar sail teilyngdod yn llwyr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch prentisiaethau, anfonwch e-bost at: [email protected]

Nid oes gennym unrhyw gyfleoedd prentisiaeth ar hyn o bryd.