News default image

Datganiad ynghylch Gwesty Parc y Strade ar 28 Gorffennaf 2023

28 Gorff 2023

Yn dilyn cadarnhad gan y Swyddfa Gartref y bydd teuluoedd sy’n ceisio lloches yn symud i Westy Parc y Strade fesul cam dros yr wythnosau nesaf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn awyddus i barhau â’r berthynas waith gynhyrchiol y mae swyddogion wedi’i meithrin gyda grwpiau protest cymunedol er mwyn sicrhau pontio esmwyth ar gyfer pob parti.

Sir Gaerfyrddin