Ffeithlun Tarian

Gwnaeth Tarian 269 o arestiadau ac atafaelu mwy na 460kg o gyffuriau yn 2022

14 Chwef 2023

Mae Tarian yn gyfrifol am fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol ledled de Cymru a rheoli'r bygythiad gan droseddau fel cyflenwi arfau tanio, llinellau cyffuriau, camfanteisio'n rhywiol ar blant, seiberdroseddau a chaethwasiaeth fodern.

Ceredigion Powys Sir Benfro Sir Gaerfyrddin

Y canolfan reoli'r Heddlu Dyfed-Powys

Ffoniodd dynes 999 i archebu pizza

22 Rhag 2022

Mae gwasanaeth heddlu wedi datgelu bod dynes a alwodd 999 er mwyn archebu pryd parod wedi parhau i ofyn am bitsa pan ddywedwyd wrthi ei bod hi wedi galw’r heddlu.

Ceredigion Powys Sir Benfro Sir Gaerfyrddin