Canlyniadau chwilio

1 i 10 o 101 canlyniad

Llaw yn cyffwrdd a ffon symudol, gyda'r geiriau "Rhybuudd sgam - scam warning"

RHYBUDD SGÂM | Peidiwch â chael eich twyllo gan alwadau ffug Tesco

17 Maw 2021

Ar adeg pan mae mwy a mwy o bobl yn siopa bwyd ar-lein neu’n defnyddio’r gwasanaeth clicio a chasglu, mae nifer ohonoch wedi dweud wrthym eich bod chi wedi derbyn galwadau twyllodrus gan dwyllwyr yn esgus eu bod nhw’n galw ar ran archfarchnad Tesco

Ceredigion Powys Sir Benfro Sir Gaerfyrddin