Canlyniadau chwilio

11 i 20 o 157 canlyniad

Swyddog yr heddlu yn cynnal cywiriadau cyflymder ar heol gwledig

Sefyll Lan Dros Arafu Lawr

29 Gorff 2021

Ymgyrch Cyflymder Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu yn cychwyn ledled y DU, gyda chefnogaeth gan GanBwyll a'r pedwar llu'r Heddlu yng Nghymru

Ceredigion Powys Sir Benfro Sir Gaerfyrddin

Ffrwyth ymrwymiad Ymddiriedolaeth Coedardd Goffa’r Heddlu

Cofeb Newydd i Anrhydeddu Swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a fu Farw

27 Gorff 2021

Bydd swyddogion a staff heddlu dewr o Heddlu Dyfed-Powys a heddluoedd eraill ar draws y wlad, a fu farw wrth amddiffyn y cyhoedd, yn cael eu coffáu mewn cofeb barhaol a fydd yn cael ei dadorchuddio ddydd Mercher 28 Gorffennaf yn y Goedardd Goffa Genedlaethol yn Swydd Stafford.

Ceredigion Powys Sir Benfro Sir Gaerfyrddin