Darganfyddwch beth yw'r cyfyngiadau:


Sylwch:
nid yw’r gwasanaeth riportio hwn ar gael yn yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Yr Alban


Gogledd Iwerddon

 

Offeryn cyngor

Dywedwch wrthym am doriad posibl o hunan-ynysu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ac wedi deall yr hyn y gallwch ei wneud ac na allwch ei wneud yn eich gwlad chi cyn ichi gysylltu â ni.

Peidiwch â dweud wrthon ni am rywbeth oni bai eich bod yn credu bod yna drosedd ddifrifol yn erbyn y rheolau.

Byddwn yn gofyn ichi am:
 
  • enw a manylion cyswllt yr unigolyn neu'r bobl rydych chi am ddweud wrthym amdanynt
  • manylion pam rydych chi'n meddwl eu bod nhw wedi torri'r cyfyngiadau


Cliciwch ar 'Dechrau' isod.

 

Dechrau