Gall unrhyw gael eu twyllo. Os ydych yn amau eich bod wedi cael eich twyllo neu’n rhan o weithgaredd twyllodrus, neu fod gennych wybodaeth am dwyllwr posib, darganfyddwch â phwy y dylid cysylltu â nhw.

Offeryn cyngor

Os yw’r person o dan amheuaeth wedi gadael unrhyw dystiolaeth, er enghraifft olion bysedd, neu rydych chi'n gwybod neu'n meddwl y gallai fod lluniau teledu cylch cyfyng ohonyn nhw

Diolch.

Gallwch riportio’r drosedd hon ar-lein.

Cliciwch ‘Dechrau’ i ddechrau.

Dechrau