Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi dod o hyd iddi yn basbort, trwydded yrru neu ddogfen adnabod arall dramor

Os pasbort, cerdyn adnabod neu drwydded yrru dramor yw’r eitem, rhowch hi i’r llysgenhadaeth neu’r uchel gomisiwn

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer