Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi’i cholli yn werth llai na £500 neu ni ellir ei chysylltu’n uniongyrchol â mi

Yn anffodus, nid ydym yn derbyn y mathau hyn o eitemau os bydd rhywun yn ceisio eu rhoi i ni.

Mae hyn yn cynnwys bagiau teithio, pyrsiau gwag, waledi gwag neu eitemau o werth isel megis ambaréls, sbectol neu nwyddau darfodus.

Ceisiwch chwilio yn y lleoliad lle gwnaethoch golli’r eitem neu holwch mewn siopau neu gaffis cyfagos i weld a oes rhywun wedi dod o hyd i’r eitem ac wedi’i gadael gyda hwy.