Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi colli eitem ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar gyfer pasbortau neu drwyddedau gyrru y DU, riportio am y golled wrth y Swyddfa Basbort neu’r DVLA.

Yn achos pasbortau, cardiau adnabod a thrwyddedau gyrru tramor, riportiwch y golled i’ch llysgenhadaeth neu’ch uchel gomisiwn.

Ar gyfer cardiau banc neu ddogfennau swyddogol eraill, megis tystysgrifau geni a chyfriflenni banc, adroddwch am y golled wrth y swyddfa a’u rhoddodd.

Cysylltwch â’r cwmni trafnidiaeth yn uniongyrchol gan y bydd ganddo ddull penodol o ddelio ag eitemau coll.

Mae rhestr o gwmnïau gweithredu trenau isod.

National Rail

Ffoniwch Ymholiadau National Rail ar 08457 48 49 50 (ar agor 24 awr y dydd, oni bai am Ddydd Nadolig).

Cludiant ar gyfer Llundain
(o dan y ddaear, DLR, dros y ddaear, bysiau Llundain, gorsaf goetsys Victoria, car cebl Emirates Air Line neu dacsis trwyddedig)
 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer