Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi colli eitem ar eiddo preifat

Cysylltwch â pherchennog yr eiddo yn uniongyrchol (gan gynnwys siopau, bwytai neu dafarndai).

Ar gyfer pasbortau neu drwyddedau gyrru y DU, riportio am y golled wrth y Swyddfa Basbort neu’r DVLA.

Yn achos pasbortau, cardiau adnabod a thrwyddedau gyrru tramor, riportiwch y golled i’ch llysgenhadaeth neu’ch uchel gomisiwn.

Ar gyfer cardiau banc neu ddogfennau swyddogol eraill, megis tystysgrifau geni a chyfriflenni banc, adroddwch am y golled wrth y swyddfa a’u rhoddodd.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer