Os ydych chi’n credu bod ffrind neu aelod o’ch teulu wedi mynd ar goll, neu os oes gennych wybodaeth am berson sydd ar goll, gallwch gael gwybod sut i gysylltu â ni yma.

Offeryn cyngor

Beth i’w wneud pan eich bod yn gwybod lle mae rhywun ac nad yw mewn perygl

Diolch. Os ydych yn gwybod lle mae rhywun ac nad ydych yn bryderus ynglŷn â’i les/lles, ni chaiff y person ei ddiffinio fel person sydd ar goll, felly ni fydd yr heddlu yn derbyn adroddiad am berson sydd ar goll gennych.

Efallai y gall yr elusen ganlynol fod o gymorth:


Os ydych yn mynd yn bryderus ynglŷn â lles person, ffoniwch ni ar 101.