Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym am ddigwyddiad yr ydych chi’n meddwl a allai fod yn mynd yn groes i’r mesurau 'Aros gartref', cysylltwch â ni ynglŷn â hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)


 

Os ydych wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd, riportiwch hynny yma. Bydd hyn yn ein helpu i ddwyn y troseddwr gerbron llys a gwneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i unrhyw un arall. Atebwch ychydig o gwestiynau cyflym isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu. Mae’r math o wybodaeth a roddir gennych yma yn chwarae rhan bwysig iawn yn sut yr ydym yn cynllunio ein plismona.

Offeryn cyngor

Riportio twyll ar-lein

Os ydych chi’n amau eich bod wedi dioddef sgâm, twyll neu seiberdroseddu, riportiwch hynny ar-lein wrth Action Fraud.

Neu gallwch ffonio Action Fraud (ffôn testun 0300 123 2050).

Action Fraud yw canolfan riportio twyll a seiberdroseddu y DU. Bydd yn anfon eich adroddiad i’w asesu at y Ganolfan Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol (NFIB), sy’n cynnal ymchwiliadau troseddol.

Bydd tîm Action Fraud hefyd yn rhoi’r cymorth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch.