Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio digwyddiad a ddigwyddodd y tu allan i’n hawdurdodaeth ni

Diolch.

not known sy’n gyfrifol am yr ardal hon.

Ffoniwch 101 i riportio eich mater traffig ffordd wrth y llu hwnnw neu ewch i’w wefan i gael rhagor o wybodaeth.

 

not known
not known